Vizyonumuz ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ:


HÜÇEV’in uzun vadeli hedefleri kökleşme ve tanınırlık odaklıdır. Çeviri Topluluğu, teşkilatlanmış, dinamik ve yenilikçi yapısıyla bir yandan pek çok yeni projeye imza atarken; bir yandan da bu projelerin topluluk bünyesinde gelenekselleşmesini, kurumsallaşmasını ve daha çok insana erişmesini hedeflemektedir. Çeviri Topluluğu, Ankara’nın ve Türkiye’nin sayılı topluluklarından olduğunun bilincinde, Türkiye genelinde görünürlüğünü ve çalışmalarını artırmayı hedefler. Bunun için gerekli gördüğü takdirde Hacettepe Üniversitesi dışındaki çeviri ve dil topluluklarıyla iş birliği yapmaktan çekinmez. Öncü olmak gayesiyle, oluşumunu tamamlayamamış veya henüz kurulacak olan çeviri topluluklarının da kuruluşunda ve işleyişinde aktif rol oynar.

 


 

MİSYONUMUZ:


Çeviri Topluluğu’nun amacı topluluk bünyesinde çeviriye dair her türlü ihtiyacı ve bölümün gereksinimleri karşılamak, ihtiyaç hissedilen eksiklikleri topluluk bünyesinde gidermek ve birbirinden bağımsız dil topluluklarını ortak etkinlikler yoluyla bir araya getirmektir. Bu bağlamda öncelikli hedeflerimiz diksiyon ve telaffuzun geliştirilmesi, bilgisayar destekli çeviri araçlarının öğrencilere tanıtılması ve kazandırılması, öğrenci ve toplulukların gerek sosyal etkinlikler gerekse akademik çalışmalar ve atölyeler yoluyla kaynaşmasıdır.

      2018 © HÜÇEV                                                                                                                                                                                                         

   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fak.,                                                                                                                                                                                      Site Sorumluları: Nevval Sena Bağcı

       Mütercim-Tercümanlık Böl., Beytepe, Ankara, Turkey, 06100                                                                                                                                                                               Fatih Serdar Çıtak