İnsan Kaynakları ve Finans Birimi

İnsan Kaynakları ve Finans birimimiz tek birim adı altında iki farklı alanla ilgilenir.

İnsan Kaynakları birimimiz, topluluğumuza katılmak isteyen arkadaşlarımızla ilgilenir. Üyelik işlemini gerçekleştirir, üyeleri aktif rol almak istediği birime yönlendirir. Görev almak isteyen üyelerimizi en faydalı olacakları pozisyonlara yerleştirir. Sene boyunca kişisel ve akademik gelişimle ilgili filmlerle, belgesellerle ve sunumlarla bütün üyelerimizin hayatlarına olumlu ivme kazandırmayı hedefleriz.

Finans Birimi olarak topluluğumuzun maddi yönünü yönetiriz. Gelirlerimizi ve giderlerimizi kaydederiz. Sene boyunca gerekli her materyali etkinliklerimizde kullanılması amacıyla temin ederiz. Bu materyallerin tamirinden, iadesinden, değişiminden ve muhafazasından sorumluyuz.

 

      2020 ©  HÜÇEV                                                                                                                                                                                                         

   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fak.,                                                                                                                                                                                      Site Sorumluları: Alperen ÇAĞDAŞ

       Mütercim-Tercümanlık Böl., Beytepe, Ankara, Turkey, 06100                                                                                                                                                                               Gürkan Nedret SIVAKCI