Disiplin ve Denetim Kurulu

Disiplin ve Denetim Kurulu 3 kişilik bir kuruldur. Bir başkan ve iki yardımcıdan oluşur. Kurul üyeleri Genel Kurul Toplantısında gönüllüler arasından seçimle göreve gelir.

Disiplin ve Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun ve dolayısıyla topluluktaki bütün birimlerin üzerindedir, bağımsızdır. Yönetim Kurulu üyeleri de dahil bütün üyeler, Disiplin ve Denetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Kurulun görevi topluluk içinde gerek Yönetim Kurulunda, gerek birimler içinde, gerekse üyeler arasındaki dinamikleri takip ederek işleyişi bozan kişilere, tutum ve davranışlara müdahelede bulunmaktır. Kurul belirli usul ve esaslara göre şikayete konu olan kişilere uyarıda bulunur veya toplulukla ilişiğine son verir.

Kurul, tüzükle ilgili bütün işlemlerden sorumludur. Kurulun onayı olmaksızın tüzük değiştirilemez.

      2020 ©  HÜÇEV                                                                                                                                                                                                         

   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fak.,                                                                                                                                                                                      Site Sorumluları: Alperen ÇAĞDAŞ

       Mütercim-Tercümanlık Böl., Beytepe, Ankara, Turkey, 06100                                                                                                                                                                               Gürkan Nedret SIVAKCI