Başkanlık ve Sekreterya

Başkanlık Birimi; Topluluk Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Sekreterya altbiriminden oluşan, oldukça yoğun çalışan bir birimdir. Topluluğun yönetilmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Başkan ve Başkan Yardımcıları çoğu kez etkinlik ve salon izinleriyle, bürokratik işlemlerle ve diplomatik görüşmelerle meşgul olur. Akademiden ve piyasadan isimlerle, başka üniversitelerin temsilcileriyle, farklı topluluklar ve farklı bölümlerden insanlar ile iletişim kurar ve karşılıklı işbirliği arayışı içinde fikirler üretir. Birimlerin bir arada uyum içinde çalışmasını sağlar ve topluluğun bütününü ilgilendiren bütün konularda son karar bu birimden çıkar. Birimlerin koordinasyonundaki ve işleyişindeki herhangi bir aksaklık da yine Başkanlık biriminin sorgusu ve arabuluculuğu ile çözümlenir.

Sekreterya ise topluluğun adeta hafızasıdır. Bütün toplantı tutanakları, belge çıktıları, isim listeleri vb. evraklar Sekreterya tarafından kayda geçirilir ve muhafaza edilir. Vazifesi fikirlerimizin unutulmasını önlemektir. Hesap verilebilirlik açısından yaptıkları iş paha biçilmezdir.

      2020 ©  HÜÇEV                                                                                                                                                                                                         

   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fak.,                                                                                                                                                                                      Site Sorumluları: Alperen ÇAĞDAŞ

       Mütercim-Tercümanlık Böl., Beytepe, Ankara, Turkey, 06100                                                                                                                                                                               Gürkan Nedret SIVAKCI